Kui Teil puudub varasem kogemus olla juhtkonnas siis pakume Teile õpetust! :)

Karistamine:

/ban mängijanimi põhjus  (Mängija keelustamine serverist)
/tempban mängijanimi aeg põhjus (Mängija ajutine keelustamine serverist)
/banip mängijanimi/ip-aadress (Mängija IP keelustamine)
/jail mängijanimi vanglanimi aeg
/kick mängijanimi põhjus (viskab mängija serverist välja)

Maa-ala kaitsmine(Survival)

//pos1 //pos2 või //wand ,et märkida diagonaalselt 2 punkti.
//expand vert(pole kohustuslik), et suurendada maa-ala bedrockist kuni taevani
/rg d alanimi omanik1 omanik2 omanik3 , maa-ala kaitse tehtud.
/rg flag definitsioon parameeter(allow/deny)