Tingimused

 1. Reegleid on kohustatud täitma kõik serveris viibivad mängijad.
 2. Reegleid tohib ainult kehtestada ja muuta Linnapea ja AbiLinnapea (edaspidi Juhtkond)
 3. Reeglid kehtivad koguaeg, olenemata mängijate arvust, kellaajast jms.
 4. Mängijad tohivad arutleda reeglite muutmise üle foorumis. Juhtkond on kohustatud mängijate arvamust arvestama, kuid Juhtkond pole kohustatud reegleid muutma.
 5. Minecraft on Mojang AB poolt loodud mäng. Meie pole sellega seotud.
 6. Me ei vastuta serveri sisu ega mängijate poolt jagatud informatsiooni eest.
 7. Me kasutame erinevate arendajate poolt loodud programme. Nt. NodeBB, Waterfall, TacoSpigot, Essentials, WorldEdit jms. Nende õigused kuuluvad täielikult neile.
 8. Server ei vastuta ühegi mängijate poolt tehtud tegude eest. Nt. päris raha vastu konto vahetamine.
 9. Karistuse valib Juhtkonnaliige.
 10. Foorumisse tohib teha kaebusi.
  Reeglid

 1. Üldsätted
  1.1 Serveri avalik maine rikkumine on keelatud.
  1.1.1 Serveri vigade üle tuleks arutleda foorumis või mõne Juhtkonnaliikmega.
  1.1.2 Teisi servereid ei tohi avalikus vestlusaknas mainida ega nendele viidata.
  1.2 Serveri/serveris häkkimine/modifitseerimine on keelatud
  1.2.1 Mängu modifitseerimine on keelatud.
  1.2.1.1 Kasutada tohib ainult Mojang AB poolt pakutavaid võimalusi.
  1.2.2 DDoS/DoS Bot jne rünnakud keelatud. PS: Need on ka EV seaduste järgi keelatud.
  1.2.3 Karistus kehtib siis kui jääte modifikatsiooniga vahele. Isegi kui ütlete, et teil on modifikatsioon võib sellele järgneda karistus.

 2. Mängusisene
  2.1 PvP ajal on välja logimine ja serverite vahetamine keelatud.
  2.2 Teiste mängijate poolt loodud ehitiste (kasvõi 1 plokk) hävitamine on keelatud
  2.3 Keelatud on ehitada asju, mis on serverile liigselt koormav. (Suured redstone ehitised jms)
  2.4 Tavamaailmas on lubatud 10 ala inimese kohta, Netheris 3 ala ja Endis 1 ala.
  2.5 Mängijate privaatsuse rikkumine nende aladel on keelatud.
  2.5.1 Reeglit saab eirata siis kui mängija on teisele mängijale loa andnud.

 3. Vestlusaken
  3.1 Suhelda tohib ainult lubatud keeltes.
  3.1.1 Lubatud keeled on eesti- ja inglise keel.
  3.2 Mängijate privaatsuse rikkumine keelatud.
  3.3 Ebasobiva teksti kirjutamine keelatud.
  3.3.1 Nt. rassism, spammimine jms.
  3.4 Mängijate maine kahjustamine keelatud
  3.4.1 Solvamine, halvustamine, alusetu süüdistamine.
  3.5 Ebasobivate veebilehtede jagamine keelatud.
  3.5.1 Ebasobivad leheküljed on need mis on EV seadustega vastuolus ja täiskasvanutele mõeldud sisu pakkuvad leheküljed.

Kinnitatud 27.08.2017 kell 14.38 AbiLinnapea poolt.